MARKA & LOGO TESCİL - KURUMSAL KİMLİK - WEB TASARIM

HEMEN ARA    0(264) 279 0264                GSM: 0 (549) 674 0054

MARKA TESCİLİ

WEB SİTESİ TASARIMI

İSTANBUL PATENT, ANKARA PATENT, İZMİR PATENT, BURSA PATENT, KOCAELİ PATENT, SAKARYA PATENT, MERSİN PATENT, MANİSA PATENT, KONYA PATENT, AFYON PATENT, PATENT NASIL ALINIR, PATENT ÜCRETLERİ, PATENT TESCİLİ, PATENT NEREDEN ALINIR, PATENT FİRMALARI, UCUZ PATENT
PATENT ALMA SÜRECİNİN UNSURLARI
 
Patent nasıl alınır sorusuna cevap verebilmek için süreci oluşturan basamakları anlamak gereklidir. Patent alma sürecinin esası resmi kurumlara ücretler ödemek, teknik tarifnameler yazmak ve başvuru formları doldurup bunu ilgili resmi kurumlara iletmek ve resmi kurumlardan gelen yazılara ve inceleme raporlarına cevap vermekten ibarettir. Yani 1-MALİ, 2-TEKNİK, ve 3-BÜROKRATİK faaliyetlerden oluşur.
 
A) PATENT NASIL ALINIR - SÜREÇLER
 
BAŞVURU ÖNCESİ YAPILACAKLAR
 

Buluş olduğu iddia edilen şey gerçekten buluş mudur diye uzman bir patent vekilitekniğin bilinen durumu konusunda bir ön-araştırma yapar,
Ön araştırma sonucunda buluş olduğuna karar verilirse, buluş sahibinden buluşu ayrıntılı bir şekilde anlatan taslak bilgi, belge ve resimler alır,
Patent vekili buluşçudan aldığı bilgi ve varsa resimlerle buluşu anlatan patent tarifnamesini usulüne uygun bir şekilde yazar, buluşçuya bu patent tarifnamesini incelenmek üzere gönderir. Buluşçu bu tarifname üzerinde önerilerini bildirir veya gerekli gördüğü düzeltme/ekleme/çıkarma/değiştirme işlemlerini yapar ve patent vekiline yollar.
Patent vekili nihai patent tarifnamesini buluşçu ile istişare ederek tamamlamış olur. 


BAŞVURUNUN YAPILMASI
 

Başvuru dilekçesi doldurulur, başvuru ücreti Türk Patent Enstitüsüne ödenir . Başvuru dilekçesine 1-Patent tarifnamesi, 2-Ücret dekontu eklenerek resmi kuruma teslim edilir.
Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir. 


ARAŞTIRMA TALEBİNİN YAPILMASI
 

Başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde resmi araştırma ücretlerini öder ve araştırma talebi yapar.
Araştırmanın tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü araştırma raporunu başvuru sahibine yollar. 


BİRİNCİ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI
 

Araştırma raporu olumlu ise veya içerdiği olumsuzlukların düzeltilebileceğine inanılıyorsa, 1. İnceleme talebi yapılır, ücretleri ödenir.
Birinci incelemenin tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü 1. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.
Birinci inceleme raporu tamamen olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder. 


İKİNCİ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI
 

Şayet birinci inceleme raporu olumsuz ise buna patent vekili tarafından teknik bir cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.
Türk Patent Enstitüsü 2. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.
İkinci inceleme raporu olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder. 


ÜÇÜNCÜ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI
 

İkinci inceleme raporu olumsuz ise buna cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.
Gelecek olan 3. İnceleme raporu son rapordur. Şayet 3. İnceleme raporu olumsuz ise bu buluş patent belgesi alamaz.

B) PATENT NASIL ALINIR - BELGELER

Patent başvurusu yapılırken Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır.

Buluşun anlatıldığı Tarifname, İstemler, Resimler ve Özet ya elektronik dosya olarak ya da matbu belge olarak Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Ayrıca Patent başvuru ücretinin ödendiğini gösterir Dekont da başvuru sırasında dosyaya eklenmelidir.

C) PATENT NASIL ALINIR - ÜCRETLER


Patent başvurusunda ücretler 3 kategoride sıralanır.

1- Başvuru ücreti [Başvuru sırasında ödenir]

2- Araştırma ücreti [ Başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde istenildiği zaman araştırma talebiyle birlikte ödenir]

3- İnceleme ücreti [ İnceleme talebi ile birlikte veya verilen yasal mühlet içinde ödenir]

Bu yazımız ile "patent nasıl alınır" sorusuna 1- patent alma süreçleri, 2- patent başvurusundaki belgeler, 3-patent başvurusu, patent araştırma ve incelemesi sırasında ödenmesi gereken resmi ücretlerden bahsedilerek cevap verilmeye çalışılmıştır.