MARKA TESCİLİ

WEB SİTESİ TASARIMI

MARKA & LOGO TESCİL - KURUMSAL KİMLİK - WEB TASARIM

HEMEN ARA    0(264) 279 0264                GSM: 0 (549) 674 0054

 ANKARA Marka Tescili - Patent - ANKARA Logo tasarımı - ANKARA Web Sitesi Tasarımı - Kurumsal Kimlik Tasarımı.

En uygun fiyatlar ve uzman kadro ile hizmetinizdeyiz.MARKA NEDİR

Marka Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır. Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlayacaktır.


ANKARA MARKA TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları


Vergi Levhası fotokopisi
Şirket imza sirküleri fotokopisi
Markayı ifade eden logo 
Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

Kimlik fotokopisi
Adres
Markayı ifade eden logo 
Vekaletname (noter onayı gerekmez)

Marka Tescil Süreci

Marka Başvuru süreci şu aşamaları kapsar,
Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık
Marka sorgulaması
Markada koruma kapsamı ile ilgili bilgi verilmesi
Marka başvurusu için gereken belgelerin temini
Marka başvurusunun online yapılması
Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent Enstitüsü tarafından  yapılması
Marka Başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açılardan incelenmesi
Marka başvurusunun Resmi Marka Bilteninde ilan edilmesi
Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması​NELER MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLİR


Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka  tesciline konu olabilir.


MARKA TESCİL SINIFLANDIRMA


Sınıflandırma Markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nice Anlaşmasında belirlenen uluslararası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin, sınıflara ayrılmış olarak ve sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekmektedir. Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. Marka tescil başvurusu, faaliyette bulunulacak sektörlere ilişkin alt sınıflar gözetilerek yapılmalıdır. Başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetlerin genel tabir kullanılmadan yazılması gerekmektedir. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanması için 2 aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde açıklamanın Enstitüye sunulmaması halinde açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartılmaktadır. Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitü tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmetlerin başvuru dilekçesindeki yazılış sırası gözetilerek, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınmaktadır.